Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

      (02.02.2023 tarihli ve 5685678 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile REVİZE edildi.)       

      Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri:

  1. Tedbir programlarının takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
  2. Stratejik Plan çalışmalarını; genel müdürlük makamının direktifleri doğrultusunda, strateji geliştirme başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.
  3. Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. (Haftalık Faaliyet, Aylık Faaliyet, Bölücü Faaliyetlere Yönelik Raporlar (3 ve 4 ayda bir), Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Uygulamalarına İlişkin Raporları Düzenlemek (3 ayda bir), Birim İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak (Yılda bir), Bakanlar Kurulu uzun ve kısa bilgi notlarını hazırlamak (Her hafta), 81 İl Bilgi notlarını hazırlamak.)
  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve bakanlığımız bilgi edinme birimine iletilen ve genel müdürlüğümüzü ilgilendiren başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak.
  5. Genel müdürlüğümüzün görev alanlarına ilişkin istatistiki bilgi ve verileri birimlerden temin ederek Sayın Bakan’ımızın programlarında kullanılmak üzere özel kalem müdürlüğüne iletmek.
  6. Genel müdürlüğümüz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak.
  7. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri, diğer kamu kurumları ve/veya özel kurumlardan (meslek odaları vb.) gelen çalıştay, sempozyum, şura ve anket işlemlerine ilişkin koordinasyon işlerini yapmak.
  8. Genel müdürlüğü yönetim hizmetleri alanında ilgilendiren yazışmaların, diğer iş ve işlemlerin ilgili birimlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.
  9. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.