Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 Görevleri

      a) Tedbir programlarının takibini ve koordinasyonunu sağlamak

      b) Stratejik Plan çalışmalarını Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek.

      c) Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

  • Haftalık Faaliyet
  • Aylık Faaliyet
  • Bölücü Faaliyetlere Yönelik Raporlar (3 ve 4 ayda bir)
  • Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Uygulamalarına İlişkin Raporları Düzenlemek (3 ayda bir)
  • Birim İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak (Yılda bir)
  • Bakanlar Kurulu uzun ve kısa bilgi notlarını hazırlamak (Her hafta)
  • 81 İl Bilgi notlarını hazırlamak.

      ç) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimine iletilen başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak.

      d) Genel Müdürlüğümüzün görev alanlarına ilişkin istatistiki bilgi ve verileri birimlerden temin ederek Sayın Bakanımızın programlarında kullanılmak üzere Özel Kalem Müdürlüğüne iletmek.

      e) Genel Müdürlüğümüz web sayfasının düzenleme ve koordinasyonunu sağlamak; duyuru, haber ve içeriklere ilişkin yayınlama işlemlerini yapmak.

      f) Genel Müdürlüğümüz Elektronik Doküman Yönetim Sistemine (BELGENET) ilişkin destek hizmetlerini vermek.

      g) Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak.

      h) Kurum içi birimler, özel kurumlar (meslek odaları vb.) ve kamu kurumlarından gelen çalıştay, sempozyum, şura ve anket işlemlerine ilişkin koordinasyon işlerini yapmak.

      ı) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.