Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri Planlama Şube Müdürlüğü