Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Mevzuat Geliştirme Şube Müdürlüğü