Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege Havzaları Planlama Şube Müdürlüğü

 Görevleri

Adıyaman, Afyon,Aksaray, Ankara, Aydın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kayseri, KaramanKırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat İllerinde;
 
a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak.
 
b) Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, havza veya bölge bazında çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak ve bu planların uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak.
 
c) Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına ve çevre düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak.
 
ç) Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak.
 
d) Çevre düzeni planlarının Bakanlıkça belirlenen mekânsal strateji planlarına, imar planlarının ise mekânsal strateji planlarına veya çevre düzeni planlarına aykırılığının tespit edilmesi halinde ilgili idareler Bakanlıkça verilen süre içerisinde aykırılıkları gidermek.
 
e) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.