Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
III. Bölge Tasarım Şube Müdürlüğü

    III. Bölge Tasarım Şube Müdürlüğünün Görevleri:

    (02.02.2023 tarihli ve 5685678 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile REVİZE edildi.)

a) Belirlenen illerde Master ve/veya Kentsel Tasarım Proje çalışmalarının kent bütünü içerisindeki uyumu ve estetik açıdan uygunluğuna ilişkin ön değerlendirmeyi yaparak, Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonunun sekretaryasını yürütmek.

b) Belirlenen illerde gerekli master plan ve/veya kentsel tasarım proje ihale iş ve işlemlerini yürütmek.

c) Yürütülen projelere ilişkin dünya ölçeğinde gelişmeleri ve uygulamaları izlemek

d) Belirlenen illerde Millet Bahçelerine ilişkin iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak.

e) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.