Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Planlama Şube Müdürlüğü