Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Risk Belirleme Sakınım Planlama Şube Müdürlüğü
1.      Her türlü mekânsal planlamaya esas olmak üzere;
 
-Risk belirleme ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin ilke ve esasları belirlemek ve uygulamaları izlemek,
 
-Risk belirleme ve sakınım planlarına ilişkin ilke ve standartların belirlemek, yöntem ve metotlarını ortaya koymak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini temin etmek,
 
-Risk belirleme ve sakınım planlarına ilişkin eylem planları hazırlamak, uygulamak, izlemek,
 
-Risk belirleme ve sakınım planları çalışma alanına giren konularda toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek,
 
-Risk belirleme ve sakınım planlaması konusunda paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 
2.      Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.