Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Risk Belirleme Sakınım Planlama Şube Müdürlüğü

Afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi kapsamında aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir.

Risk belirleme ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin ilke ve esasları belirlemek ve uygulamaları izlemek,

Risk belirleme ve sakınım planlarına ilişkin ilke ve standartların belirlemek, yöntem ve metotlarını ortaya koymak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini temin etmek,

Risk belirleme ve sakınım planlarına ilişkin eylem planları hazırlamak, uygulamak, izlemek,

Risk belirleme ve sakınım planları çalışma alanına giren konularda toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek,

Risk belirleme ve sakınım planlaması konusunda paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.