Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Planlama Şube Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri:

1.6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca uygulama yapılacak Riskli Yapı, Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarına ilişkin imar planı iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

2.644 sayılı KHK uyarınca belirlenen her ölçekteki imar planını yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

3.3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamında; imar planlama iş ve işlemleri ile 9 uncu maddesi kapsamında hüküm altına alınan diğer planlama iş ve işlemlerini yapmak.

4."Askeri Alan"lara ilişkin imar planı iş ve işlemlerini yürütmek,

5.775 sayılı Gecekondu Kanunu her tür ve ölçekteki imar planlarını, plan değişikliklerini yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

6.6292 sayılı Kanun kapsamında proje alanı ilan edilen alanlardaki her tür ve ölçekteki imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

7.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.