Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Ege ve İç Anadolu Bölgeleri Etüt Şube Müdürlüğü

Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu inceleme ve onay işlemleri kapsamında;

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerine ilişkin tüm iş ve işlemler yürütülmektedir.