Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Akdeniz Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü

Akdeniz Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğünün Görevleri:

Akdeniz Bölgesi Kıyı Alanlan Şube Müdürlüğü, Antalya, Mersin, Adana, Hatay illerinde;

1.3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan kıyı alanlarına ilişkin planlama iş ve işlemleri yürütmek.

2.Akdeniz Bölgesi Kıyı Alanlarına ilişkin mevcut sorunlann tespiti, kıyı alanlannın korunması ve sektörel ihtiyaçlar dâhilinde Kıyı Mevzuatına uygun biçimde kullanılmasına dair planlama ve uygulama araçlarının geliştirilmesi, bu konuda araştırmalar yapılması, yerinde inceleme görevlerinin gerçekleştirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi kapsamında denetim ve izleme araçlarını ortaya koyarak süreçleri belirlemek.

3.Akdeniz Bölgesi Kıyı Alanlan Şube Müdürlüğü, anılan bölgeler dâhilinde yapılan incelemeler çerçevesinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılması gerekli görülen mevzuat değişikliklerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

4.Akdeniz Bölgesi kıyı alanlannda bölgesel ve yerel ölçekte farklı sektörlerin bulunduğu da dikkate alınarak mevcut sorunlann tespit edilmesi sonucunda gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak.

5.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.