Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Karadeniz Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü

Karadeniz Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğünün Görevleri:

Karadeniz Bölgesi Kıyı Alanlan Şube Müdürlüğü; Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illeri ile Kıyı Kanunu kapsamına giren diğer iç illerde;

1.3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan kıyı alanlarına ilişkin planlama iş ve işlemlerini yürütmek.

2.Karadeniz Bölgesi ile iç illerdeki Kıyı Alanlarına ilişkin mevcut sorunların tespiti, kıyı alanlarının korunması ve sektörel ihtiyaçlar dahilinde Kıyı Mevzuatına uygun biçimde kullanılmasına dair planlama ve uygulama araçlarının geliştirilmesi, bu konuda araştırmalar yapılması, yerinde inceleme görevlerinin gerçekleştirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi kapsamında denetim ve izleme araçlarını ortaya koyarak süreçleri belirlemek.

3.Karadeniz Bölgesi Kıyı Alanlan Şube Müdürlüğü, anılan bölgeler dahilinde yapılan incelemeler çerçevesinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılması gerekli görülen mevzuat değişikliklerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

4.Karadeniz Bölgesi ve iç illerdeki kıyı alanlannda bölgesel ve yerel ölçekte farklı sektörlerin  bulunduğu da dikkate alınarak mevcut sorunların tespit edilmesi sonucunda gerekli mevzuat düzenlemelerini yapılmak.

5.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.