Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Karadeniz Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü

Görevleri

Karadeniz Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü, Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ile Kıyı Kanunu kapsamına giren diğer iç illerde;

a) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan kıyı alanlarına ilişkin planlama iş ve işlemlerini yürütmek.
b) Karadeniz Bölgesi Kıyı Alanlarına ilişkin mevcut sorunların tespiti, kıyı alanlarının korunması ve sektörel ihtiyaçlar dahilinde Kıyı Mevzuatına uygun biçimde kullanılmasına dair planlama ve uygulama araçlarının geliştirilmesi, bu konuda araştırmalar yapılması, yerinde inceleme görevlerinin gerçekleştirilmesi ve 644 sayılı KHK kapsamında denetim ve izleme araçlarını ortaya koyarak süreçleri belirlemek.
c) Ayrıca, Karadeniz Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü, anılan bölgeler dahilinde yapılan incelemeler çerçevesinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılması gerekli görülen mevzuat değişikliklerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Karadeniz Bölgesi kıyı alanlarında bölgesel ve yerel ölçekte farklı sektörlerin bulunduğu da dikkate alınarak mevcut sorunların tespit edilmesi sonucunda gerekli mevzuat düzenlemelerini yapılmak.
d) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.