Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Ege ve Akdeniz Bölgeleri Planlama Şube Müdürlüğü