Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Ordu-Giresun-Trabzon İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Bilgilendirme Toplantıları ve SÇD İstişare Toplantısı düzenlenmiştir.
Ordu-Giresun-Trabzon İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Bilgilendirme Toplantıları ve SÇD İstişare Toplantısı düzenlenmiştir.
Türkiye MSP Taslağı 4. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısında sunuldu. 2 Aralık 2021
Türkiye MSP Taslağı 4. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısında sunuldu. 2 Aralık 2021
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğümüz Mekânsal Planlara Esas Jeolojik, Jeoteknik /Mikrobölgeleme Etütlerine İlişkin Standartların Belirlenmesi ve Mevzuatının Geliştirilmesi Projesi Çalıştayı Gerçekleştirildi.
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğümüz Mekânsal Planlara Esas Jeolojik, Jeoteknik /Mikrobölgeleme Etütlerine İlişkin Standartların Belirlenmesi ve Mevzuatının Geliştirilmesi Projesi Çalıştayı Gerçekleştirildi.
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik /Mikrobölgeleme Etütleri ve Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (Yerbis) Uygulamaları Eğitimi Gerçekleştirildi.
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik /Mikrobölgeleme Etütleri ve Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (Yerbis) Uygulamaları Eğitimi Gerçekleştirildi.
Bakanlığımız ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile Yapılan Millet Bahçeleri Eğitimi
Bakanlığımız ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile Yapılan Millet Bahçeleri Eğitimi
Türkiye Mekânsal Strateji Planı 3. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısında, Planın Hedefleri ve Stratejileri görüşüldü. 26.05.2021
Türkiye Mekânsal Strateji Planı 3. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısında, Planın Hedefleri ve Stratejileri görüşüldü. 26.05.2021
BM Habitat “Yeni Kentsel Gündem” çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti Yeni Kentsel Gündemin Uygulanmasına İlişkin Ulusal Rapor” 31 Mart 2021 tarihinde yayınlandı.
BM Habitat “Yeni Kentsel Gündem” çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti Yeni Kentsel Gündemin Uygulanmasına İlişkin Ulusal Rapor” 31 Mart 2021 tarihinde yayınlandı.
Rekreatif Amaçlı İskelelere Yeni Kurallar Getirildi
Rekreatif Amaçlı İskelelere Yeni Kurallar Getirildi
Türkiye Mekânsal Strateji Planı 2. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısında, Planın Vizyon, Öncelikler ve Mekânsal Gelişme Senaryosu görüşüldü.
Türkiye Mekânsal Strateji Planı 2. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısında, Planın Vizyon, Öncelikler ve Mekânsal Gelişme Senaryosu görüşüldü.
"Medeniyetimizi Yaşatan Şehirlere; Şehir Beratı ve Özgün Mahalle Sertifikası & İnsan Odaklı Yatay Mimariyi Yansıtan Başarı Örnekleri" Proje Toplantısı 19.12.2019 tarihinde gerçekleştirildi.
Ordu-Giresun-Trabzon İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Bilgilendirme Toplantıları ve SÇD İstişare Toplantısı düzenlenmiştir.
15 Aralik 2021
Ordu-Giresun-Trabzon İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Bilgilendirme…
Türkiye MSP Taslağı 4. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısında sunuldu. 2 Aralık 2021
09 Aralik 2021
Türkiye MSP Taslağı 4. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısında sunuldu. 2…
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğümüz Mekânsal Planlara Esas Jeolojik, Jeoteknik /Mikrobölgeleme Etütlerine İlişkin Standartların Belirlenmesi ve Mevzuatının Geliştirilmesi Projesi Çalıştayı Gerçekleştirildi.
23 Kasım 2021
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğümüz Mekânsal Planlara Esas Jeolojik,…
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik /Mikrobölgeleme Etütleri ve Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (Yerbis) Uygulamaları Eğitimi Gerçekleştirildi.
23 Kasım 2021
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik /Mikrobölgeleme Etütleri ve Yer Bilimsel…
Bakanlığımız ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile Yapılan Millet Bahçeleri Eğitimi
14 Temmuz 2021
Bakanlığımız ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile Yapılan Millet Bahçeleri…
Türkiye Mekânsal Strateji Planı 3. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısında, Planın Hedefleri ve Stratejileri görüşüldü. 26.05.2021
11 Haziran 2021
Türkiye Mekânsal Strateji Planı 3. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısında,…
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulamalar
Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi YERBİS
Çevre Düzeni Planları 1/100.000
Çevre Düzeni Planları 1/50.000
Çevre Düzeni Planları 1/25.000
BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANLARI (BKAY)
Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023