Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

 Görevleri

a) Genel Müdürlük Hizmet Binasının tüm bakım, onarım vb. ihtiyaçlarını tespit ve temin edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve ilgili birime intikal ettirmek.

b) Genel Müdürlük toplantı salonlarında verilecek toplantı hizmetlerini yürütmek ve düzenlemek.

c) Genel Müdürlüğümüzdeki birimlerin oda ve elektronik cihazlarını yangınlara karşı korumak için nöbet çizelge hizmetlerini yürütmek.

ç) Genel Müdürlük personelinin turnike kayıtlarındaki giriş çıkışlarını her hafta takip etmek ve aylık olarak da Makama sunmak.

d) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.