Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

      (02.02.2023 tarihli ve 5685678 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile REVİZE edildi.)

      Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri:

  1. Genel Müdürlüğün sosyal işlere ilişkin hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
  2. Genel Müdürlük personelinin moral ve motivasyonunu artırıcı sosyal aktivitelerin takibini yaparak, ilgili birimler koordinasyonunda ve makamın bilgisi dahilinde faaliyetler yürütmek,
  3. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.