Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Ege Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü

Görevleri

Ege Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü, Aydın, Çanakkale, İzmir, Muğla illerinde;

a) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan kıyı alanlarına ilişkin planlama iş ve işlemlerini yürütmek.
b) Ege Bölgesi Kıyı Alanlarına ilişkin mevcut sorunların tespiti, kıyı alanlarının korunması ve sektörel ihtiyaçlar dahilinde Kıyı Mevzuatına uygun biçimde kullanılmasına dair planlama ve uygulama araçlarının geliştirilmesi, bu konuda araştırmalar yapılması, yerinde inceleme görevlerinin gerçekleştirilmesi ve 644 sayılı KHK kapsamında denetim ve izleme araçlarını ortaya koyarak  süreçleri belirlemek.
c) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında mevzuat değişikliklerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Ege Bölgesi kıyı alanlarında bölgesel ve yerel ölçekte farklı sektörlerin bulunduğu da dikkate alınarak mevcut sorunların tespit edilmesi sonucunda gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak.
d) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.