Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Ege Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü

Ege Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğünün Görevleri

Ege Bölgesi Kıyı Alanlan Şube Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale illerinde;

a) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan kıyı alanlarına ilişkin planlama iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Ege Bölgesi Kıyı Alanlarına ilişkin mevcut sorunların tespiti, kıyı alanlarının korunması ve sektörel ihtiyaçlar dahilinde Kıyı Mevzuatına uygun biçimde kullanılmasına dair planlama ve uygulama araçlarının geliştirilmesi, bu konuda araştırmalar yapılması, yerinde inceleme görevlerinin gerçekleştirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi kapsamında denetim ve izleme araçlarını ortaya koyarak süreçleri belirlemek.

c) Ege Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü, anılan bölgeler dahilinde yapılan incelemeler çerçevesinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılması gerekli görülen mevzuat değişikliklerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Ege Bölgesi kıyı alanlannda bölgesel ve yerel ölçekte farklı sektörlerin bulunduğu da dikkate alınarak mevcut sorunların tespit edilmesi sonucunda gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak.

e) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.