Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Marmara Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü

Görevleri:

Marmara Bölgesi Şube Müdürlüğü,  Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illerinde;

a) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan kıyı alanlarına ilişkin planlama iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Marmara Bölgesi Kıyı Alanlarına ilişkin mevcut sorunların tespiti, kıyı alanlarının korunması ve sektörel ihtiyaçlar dâhilinde Kıyı Mevzuatına uygun biçimde kullanılmasına dair planlama ve uygulama araçlarının geliştirilmesi, bu konuda araştırmalar yapılması, yerinde inceleme görevlerinin gerçekleştirilmesi ve 644 sayılı KHK kapsamında denetim ve izleme araçlarını ortaya koyarak süreçleri  belirlemek.

c) Marmara Bölgesi Kıyı Alanları Şube Müdürlüğü, anılan bölgeler dahilinde yapılan incelemeler çerçevesinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılması gerekli görülen mevzuat değişikliklerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Marmara Bölgesi kıyı alanlarında bölgesel ve yerel ölçekte farklı sektörlerin bulunduğu da dikkate alınarak mevcut sorunların tespit edilmesi sonucunda gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak.

d) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.