Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Marmara Bölgesi Planlama Şube Müdürlüğü