Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
KIRSAL YERLEŞİM STRATEJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI