Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kıyı Kenar Çizgisi Şube Müdürlüğü