Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kıyı Kenar Çizgisi Şube Müdürlüğü

    Kıyı Kenar Çizgisi Şube Müdürlüğünün Görevleri:

a) Ülkemiz genelinde Valilik kıyı kenar çizgisi tespit komisyonlarınca hazırlanan, kıyı kenar çizgileri tekliflerini incelemek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak ve uygun bulunan tekliflerin Bakanlıkça onaylanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Ülkemiz genelinde kıyı kenar çizgisi tespitlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.

c) Kıyı kenar çizgisi tespitlerinin sayısal ortamda ve güncel olarak tutulmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Kurum, kuruluş ve vatandaşların kıyı kenar çizgisi tespitlerine ilişkin soru ve sorunlarını açıklayıcı ve çözüme kavuşturucu iş ve işlemleri yürütmek.

d) Kıyı kenar çizgisi ile ilgili yargıya intikal eden konularla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

e) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. (02.02.2023 tarihli ve 5685678 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile REVİZE edildi.)