Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Görevleri

a) Genel Müdürlüğümüz organizasyon şemasında yer alan pozisyonların hangi eğitim, iş deneyimi, bilgi ve becerideki kişilere ihtiyaç duyulduğunun tespitini yaparak, bu kişilere hangi görevler için ne ölçüde yetki verileceğinin tanımlamasını belirlemek.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunlarına ait yönetmelik, Genelgeler çerçevesinde memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerini yürütmek, izin ve raporları İK sistemine girmek.

c) Memurların asalet tasdiki ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

d) Personelin özlük ve sicil dosyalarını tutmak.

e) Personelin görev dağılımlarının yapılmasını sağlamak.

f) Personelin mazeret ve ücretsiz izin onaylarını hazırlamakla ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, İşçi personelin sicil işlemlerini yürütmek.

g) Genel Müdürlüğümüzde geçici görevli çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin izin, rapor vb. işlerinin esas görev birimlerine iletilmesi.

h) Personel Dairesi Başkanlığıyla işçi, memur ve sözleşmeli personelin her türlü işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak (atama, istifa, emeklilik, tayin, ayrılış ve başlama, görevlendirme)

ı) Ek Özel Hizmet Tazminatı (Büyük Proje) ve Arazi Tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı ve yan ödeme alacak personelin Olur’larının alınarak, ödeme yapılması için Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne iletmek.

i) Genel Müdür ve Yardımcılarının görev Olur’larını, yıllık izin ve rapor onaylarını yapmak.

j) Genel Müdürlüğümüz eğitim işlerinin koordinasyonunu yapmak.

k) Genel Müdürlüğümüzde staj yapacak öğrencilerin işlemlerini yürütmek(Olur alınması, staj yapacağı birime ve ilgilinin okuluna yazışmalarını yapmak)

l) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.