Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Emlak ve Kamulaştırma Tescil Şube Müdürlüğü