Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Evrak ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü

          (02.02.2023 tarihli ve 5685678 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile REVİZE edildi.)

          Evrak ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri:

          Arşiv :

  1. Genel Müdürlük arşiv hizmetlerini mevzuat esaslarına göre yürütülmesi sağlamak.
  2. Daire Başkanlıklarımız tarafından talep edilen klasörleri teslim etmek ve teslim almak.
  3. İlgili Şubelerce Standart dosya planına uygun olarak işlemi biten ve arşive mevzuata ve standartlara uygun) teslim edilen klasör ve arşiv malzemelerini birim arşivinde muhafazasını sağlamak.
  4. Birim arşivinde saklama süresini tamamlayan ve çalışmayan, işlemeyen klasör ve kutuları Kurum arşivine ilgili mevzuat kurallarına uygun teslim etmek.
  5. Kurum arşivinde saklama süresini tamamlayan, çalışmayan, kullanılmayan klasör ve diğer malzemelerin Ayıklama ve İmhası veya Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına devredilmesi çalışmaları yapılabilmesi için, Genel Müdürlüğümüz ilgili Daire Başkanlıklarına yazılı bildirmek ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak gereğini yapabilmesini sağlamak.

          Evrak:

  1. Genel Müdürlüğün gelen-giden evrak hizmetlerini yürütmek.
  2. Genel Müdürlük içerisinde dağıtılması gereken evrakların dağıtımını sağlamak.