Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Arsa ve Arazi Düzenlemesi Şube Müdürlüğü