Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI ÇALIŞMA GRUPLARI İLK TOPLANTISI 6 ARALIK 2018 TARİHİNDE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

14 Aralik 2018
TÜRKİYE MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI ÇALIŞMA GRUPLARI İLK TOPLANTISI 6 ARALIK 2018 TARİHİNDE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Cumhurbaşkanlığı Makamınca yayımlanan 100 günlük İcraat Programına uygun olarak Türkiye Mekânsal Strateji Planı çalışmalarına başlanmıştır.

5 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen Türkiye Mekânsal Strateji Planı “Farkındalık ve İstişare Toplantısı” ile Mekânsal Strateji Planlarının ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM’un katılım ve katkıları ile proje yürütücüsü İstanbul Teknik Üniversitesinden değerli akademisyenlerimizin yaptıkları sunumlar ışığında görüş alışverişinde bulunmuştur.

Çalışmanın devamında ön hazırlık ve analizler kapsamında ilgili kurum/ kuruluş, yerel yönetim, akademi, STK ve özel sektör temsilcilerinden Mekânsal Strateji Planı Çalışma Grupları kurulmuş olup 6 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da Çalışma Grupları ilk toplantısı 200 kişilik katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda 7 ana başlık altında, 14 masada katılımcılara dağıtılan kavram kâğıtları ve Üniversite tarafından oluşturulan analiz haritaları üzerinden, Ülkemizin kalkınma politikaları ile uyumlu mekânsal stratejilerine esas mevcut durum, sorun alanları, olanaklar, uzun dönemli gelişme eğilimleri, rakamsal hedef ve öngörüler, hedefleri gerçekleştirmeye yönelik politika ve stratejiler ile mekânsal gelişmeler konusunda öneri ve değerlendirmeleri yapılmıştır.

Çalışma grupları ana başlıkları ve masa başlıkları aşağıdaki gibidir;

Yerleşme Düzeni ve Mekân

1 Makroform ve Yerleşmeler

2 Konut, Kentsel Dönüşüm ve Arsa Politikaları

3 Nüfus ve Kentleşme

Özel Koşullara Sahip Alanlar ve Çevre

4 Ekoloji ve İklim Değişikliği

5 Doğal Afetler, Kaynaklar ve İklim Değişikliği

Sektörlerin Mekânsal Eğilimleri

6 Tarım ve Ormancılık

7 Sanayi

8 Üretici ve Dağıtıcı Hizmetler

9 Kişisel ve Sosyal Hizmetler

Temel Altyapı ve Kaynaklar

10(A) Ulaştırma ve Lojistik

10(B) Altyapı ve Kaynaklar

11 Kaynaklar ve Enerji

Sosyal Politikalar

12 Sosyal Politikalar

Mekânsal Strateji Planı’nın Yönetişimi

13 Mekânsal Strateji Planı’nın Yönetişimi

Mekânsal Veri Altyapısı

14 CBS, İstatistik ve Veri Altyapısı

Toplantıda konuya ilişkin bildirilen görüş ve öneriler çerçevesinde mevcut durum analizi, sorun ve olanaklar, dünyada ve Türkiye’deki gelişme eğilimleri ile geleceğe yönelik tartışma konuları ve mekânsal öngörüleri çalışma esnasında raporlanmış olup nihai Çalışma Grubu Raporları hazırlanacaktır. Üniversite tarafından söz konusu Raporlarda yer alan hususlar ve görüşler İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenler tarafından hazırlanacak araştırma raporlarına yansıtılacaktır.

Türkiye Mekânsal Strateji Planı hazırlık çalışmaları Çalışma Gruplarının katkılarıyla 2019 yılında da katılımcı ve stratejik bir yaklaşımla sürdürülecektir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır