Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi Projesi

Ülkemizdeki çeşitli coğrafi bölgelerde doğal ve kültürel dokuya, yöresel yaşam alışkanlıklarına göre şekillenen farklı kırsal yerleşim dokuları ve kırsal mimari özellikler dikkate alınarak mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  tarafından 2008 yılında Kayseri İlinde ve 2010 yılında Balıkesir İlinde “Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi, Rehber Bir Kitap ve Örnek Mimari Projeler Oluşturulması” projeleri tamamlanmıştır. Projeler kapsamında seçilen köylerde yöresel yerleşim dokusu ve mimari özelliklere ilişkin araştırma sonuçları rehber kitaplar haline getirilmiş, yöresel dokunun korunmasına yönelik gelişme kriterlerine ve yöntemlerine ilişkin olasılıklar ortaya konulmuş, yeni yapılacak yapılar için örnek yapı projeleri (mimari, statik, elektrik ve tesisat) üretilerek ihtiyaç sahiplerince kullanılmak üzere İl Özel İdarelerine gönderilmiştir.