Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi Projesi

Ülkemizdeki çeşitli coğrafi bölgelerde doğal ve kültürel dokuya, yöresel yaşam alışkanlıklarına göre şekillenen farklı kırsal yerleşim dokuları ve kırsal mimari özellikler dikkate alınarak mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  tarafından 2008 yılında Kayseri İlinde ve 2010 yılında Balıkesir İlinde “Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi, Rehber Bir Kitap ve Örnek Mimari Projeler Oluşturulması” projeleri tamamlanmıştır. Projeler kapsamında seçilen köylerde yöresel yerleşim dokusu ve mimari özelliklere ilişkin araştırma sonuçları rehber kitaplar haline getirilmiş, yöresel dokunun korunmasına yönelik gelişme kriterlerine ve yöntemlerine ilişkin olasılıklar ortaya konulmuş, yeni yapılacak yapılar için örnek yapı projeleri (mimari, statik, elektrik ve tesisat) üretilerek ihtiyaç sahiplerince kullanılmak üzere İl Özel İdarelerine gönderilmiştir.

Rehber kitapları indirmek için tıklayınız.

“Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması”

1.       Balıkesir Kırsalında Yöresel Mimari Özelliklerinin Belirlenmesi – Rehber Kitap

2.       Balıkesir Kırsal Yerleşme Doku Analizi

3.       Balıkesir Kırsalında Fiziksel Çevre Analizleri

4.       Balıkesir Kırsal Alanı Konut Rölöveleri

5.       Balıkesir Kırsal Yerleşmeleri İçin Konut Tip ve Tipolojileri

6.       Proje Raporları


“Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi”

1.       Yöresel Kırsal Mimari Kimlik

2.       Kırsal Alanda Yöresel Mimari Kimlik Rehber Kitap

3.       Kayseri Kırsalında Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi Rehber Kitap

4.       Kayseri Kırsalında Yöresel Mimari Projeler Oluşturulması Amaçlı Tipolojik Çalışmalar

5.       Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi Proje Raporları

6.       Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi Rölöveler