Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Amaçları
  • Ülkemizdeki kıyı planlama ve uygulama çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirmek,
  • Kıyılarda koruma ve denetimle ilgili tedbirleri belirlemek,
  • Kıyı alanlarında yerel beklenti ve talepleri yönlendirmek,
  • Kıyılarda örtüşen yetki alanlarını düzenlemek ve
  • Kıyı alanlarının uyumlu ve dengeli bir şekilde korunarak kullanımını teşvik etmek üzere tüm sektörleri dikkate alan bütüncül politika ve karar alma süreçlerinin sağlanması ve
  • Kıyı alanlarında yapılacak kıyı yapılarına ilişkin uygulamalar için yol gösterici strateji ve hedefler üretilmesi amaçlanmaktadır.