Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Yer Bilimsel Etüt Dairesi Başkanlığı Eğitim Seminerleri Serisi

            Afetlerin yoğun yaşandığı ülkemizde afet tehlikelerinin yerleşim alanlarının seçiminden önce belirlenmesi ya da meydana gelebilecek bir doğa kaynaklı afetten sakınım öncelikli hedefimizdir.

            Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce 2022 yılı içerisinde her ay farklı bir afet konusunda düzenlediğimiz Eğitim Seminerlerine farklı üniversitelerden uzman akademisyenler katkı sunmaktadır.