Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama Sürecinde Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması Ve Fay Sakınım Zonu Oluşturma Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi

       “Mekânsal Planlama Sürecinde Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonu Oluşturma Kriterlerinin Belirlenmesi” başlıklı proje Ekim 2021 tarihinde başlamış olup Nisan 2023 tarihinde projenin tamamlanması hedeflenmektedir.

       Proje çalışması farklı fay türlerinin (normal, ters ve doğrultu atımlı fay) en iyi gözlemlendiği üç bölgede gerçekleştirilecektir.

       Bu proje ile;

  1. Aktif fay/fay zonlarının lokasyonları/konumları, geometrileri ve kompleksliğinin belirlenmesi ve 1/1.000 ölçekte haritalanmasında temel kriterlerin ortaya konulması,
  2. Aktif fay/fay zonları etrafında yapılaşma için uzaklık mesafesini tanımlayan “Fay Sakınım Zonu” oluşturma kriterlerinin belirlenmesi,
  3. “Fay Sakınım Zonu” içerisindeki alanların kullanım kararlarının ve yapılaşmada esas alınacak kriterlerin tanımlanması,
  4. Hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesi için yol gösterici kılavuzların oluşturulması,
  5. “Fay Sakınım Zonu” kriterlerinin üç farklı pilot bölgede uygulanması ile örnek İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Raporlarının hazırlanması,
  6. 1/1.000 ölçekte hazırlanan aktif fay haritalarının yerleşime uygunluk değerlendirmesi kapsamında kullanımının yaygınlaştırılması, afet tehlike ve risklerinden uzak kent ve kent gelişim alanlarının seçiminde planlara yol gösterici olunması,
  7. 1/1.000 ölçekte hazırlanacak aktif fay haritalarının “Yer Bilimsel Etüt Sistemi (YERBİS)” ile entegre edilerek kurum/kuruluşların kullanımına açılması

      hedeflenmektedir.

      Mekânsal Planlama Sürecinde Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması Ve Fay Sakınım Zonu Oluşturma Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi Gelişme Ve Sonuç Çalıştayı

     PİLOT BÖLGELER

     SAKARYA

         

 

         

 

         

 

     VAN

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

      AFYONKARAHİSAR