Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlara Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etütlerine İlişkin Standartların Belirlenmesi ve Mevzuatın Geliştirilmesi Projesi

“Mekânsal Planlara Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etütlerine İlişkin Standartların Belirlenmesi ve Mevzuatının Geliştirilmesi adlı proje Temmuz 2021 tarihinde başlanılmış olup Aralık 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu proje ile; İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etütlerini uluslararası normlara uyumlu hale getirmek, etütlere ilişkin ilke ve standartları belirlemek, yapılacak uygulamaların yöntem ve metotlarını ortaya koymak, etüt sürecinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, günümüz teknoloji ve şartlarına uygun olarak afet tehlikelerini net bir biçimde tespit etmek, sağlıklı ve doğru bilimsel verinin elde edilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Mekânsal Planlara Esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik, Mikrobölgeleme Etütlerine İlişkin Yönetmelik, Uygulama ve Teknik Esaslar Genelgesi çalışmaları halen devam etmektedir.