Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Uluslararası Yükümlülüklerimiz

Uluslararası arenada Bakanlığımızca temelde bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmaları Ülkemizin de taraf olduğu Barselona ve Bükreş Sözleşmeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Bilindiği üzere Ülkemiz, ayrıca Akdeniz Eylem Planı (Birleşmiş Milletler Çevre Programı–UNEP) üyesi 21 ülkeden biridir.  

 

 

Bu çerçevede, Akdeniz Eylem Planı Bölgesel Faaliyet Merkezleri’nden olan ve kıyı alanları entegre yönetimi üzerine çalışan Öncelikli Eylem Programı Faaliyet Merkezi ulusal odak noktalığı Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Ülkemiz ayrıca Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’ne (Bükreş Sözleşmesi) taraf olan 6 ülkeden biridir.  Bükreş Sözleşmesi Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Danışma Grubu Ulusal Odak Noktalığı da Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Bakanlığımızca gerek Avrupa Birliği gerekse Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen çalışmalar, mevzuat ve hazırlanan kılavuzlar katılım sağlanan toplantılar ile yakından takip edilmektedir.

Öte yandan, çalışmalarını sürdürmekte olduğumuz bütünleşik kıyı alanları planı Dünya örneklerinden farklılık gösteren tanımı, içeriği, ölçeği, plan kararları ve planlama yaklaşımı ile kendine özgü bir dile sahiptir.

Uluslararası strateji belgeleri ve ülke deneyimleri, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi’nin, kıyı ve etkileşim alanının bir bütün olarak ele alındığını, kıyılarda yer alan tüm sektörleri kapsayan bir yönetim ve planlama yaklaşımı olarak benimsendiğini ve ülkelerin koşullarına göre farklılaşan proje ve uygulamalara konu olduğunu göstermektedir.