Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kıyı Alanlarında Yer Alan Faaliyetler
 • Yerleşmeler ve Kentsel Alanlarda Kıyının Kullanımı
 • İkinci Konut Gelişmeleri
 • Turizm ve Rekreasyon, Yat Turizmi, Kruvaziyer Turizmi
 • Deniz Ulaştırması, Limanlar, İskeleler, Boru Hatları
 • Kara ve Demiryolu Bağlantıları, Lojistik Merkezler
 • Gemi İnşa ve Bakım Sanayi, Tersaneler
 • Balıkçılık Faaliyetleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Enerji İhtisas Bölgeleri, Sanayi Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölgeler
 • Enerji Üretimi, Petrol Rafinerileri, Petrokimya Sanayi
 • Askeri Alanlar, Güvenlik Bölgeleri, Sahil Güvenliği
 • Doğa Koruma ve Sit Alanları, Deniz Koruma Alanları
 • Tarımsal Faaliyetler ve Ormancılık