Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Mücavir Alanlardaki Köy Yerleşme Planı Hazırlama ve Onay Akış Şeması