Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Çevre Düzeni Planlarına Yönelik Coğrafi Veritabanının Geliştirilmesi

Çevre Düzeni Planlarına Yönelik Coğrafi Veritabanının Geliştirilmesi, Veri Entegrasyonu ve Planların Web Üzerinden Yayınlanması Projesi

Çevre Düzeni Planlarına yönelik olarak Haziran 2010 yılında bitirilen “Çevre Düzeni Planlarına Yönelik Coğrafi Veritabanının Geliştirilmesi, Veri Entegrasyonu ve Planların Web Üzerinden Yayınlanması” Projesi kapsamında çevre düzeni planlarına yönelik standart veri tabanı oluşturulmuştur.

Çalışmalarına mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca başlanılan “Çevre Düzeni Planlarına Yönelik Coğrafi Veritabanının Geliştirilmesi, Veri Entegrasyonu ve Planların Web Üzerinden Yayınlanması” Projesi kapsamında; Bakanlıkça onaylanan/onaylanacak tüm çevre düzeni planlarının yönetilmesi, güncellenmesi, veri tekrarının önlenmesi, çok kullanıcılı ortamda çalışabilen, ulusal ve uluslar arası veri standartlarına uygun, veri tabanlarının bağımsız olarak güncellenmesini sağlayan ve coğrafi veri sunucusuna entegre edilebilen, çevre düzeni planlarına yönelik standart bir veri tabanı oluşturulmuştur.

STANDART VERİ TABANI YAPISI

Standart Veri Tabanı Yapısı

Standart Veri Tabanı sayesinde, Bakanlığımızca coğrafi bilgi sistemlerine dayalı olarak hazırlanarak onaylanan/onaylanacak tüm çevre düzeni planları aynı veri tabanı yapısına sahip olacak, planların gösterim dilleri (renk, tarama v.b.), metadata ve öznitelik verileri ortak bir standarda kavuşmuş olacaktır.

Çevre Düzeni Planlarının WEB üzerinden yayınlanması

Bakanlığımızca onaylanmış olan Çevre Düzeni Planları Genel Müdürlüğümüz web adresinde yayınlanmaktadır.

Plan Tadilat Otomasyonu Projesi;

Diğer taraftan, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca çalışmaları başlatılan 2011 yılı sonu itibarıyla bitirilen Plan Tadilat Otomasyonu Projesi kapsamında; bölge ve havza bazında üretilen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının güncel olarak coğrafi bilgi sistemi içerisinde tutulmasını ve karar vericilerin doğru, güvenilir planlama altlıkları ile çalışmalarının sağlanması, plan değişikliklerinin onay sürecinin tamamlanmasını takiben coğrafi bilgi sistemi otomasyonu sayesinde güncel plan verilerine her zaman ulaşılmasının sağlanması, tüm planlama verilerinin kullanımına yönelik altyapının oluşturulması, mevcut tüm planların güncel olarak bulunduğu bir plan tadilatı web ara yüzünün oluşturulması hedeflenmiştir.