Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kıyı içeren alanlarda hangi faaliyetlere cezai yaptırım uygulanır?
  • Duvar, çift, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engel oluşturmak,
  • İzinsiz veya izin şartlarına aykırı olarak kum, çakıl, vs. almak,
  • Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi atık ve artık dökmek,
  • Kıyıyı değişterecek boyutta kazı yapmak, kum, çakıl, vs. almak,
  • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapmak, Kanuna aykırı olarak doldurma ve kurutma yolu ile arazi kazanmak.

Yukarıda belirtilen uygulamalara ilişkin ceza işlemleri 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 15. Maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda uygulanacaktır.