Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Gerekçeleri
  • Kıyı yatırımları ile ilgili karar verme sürecinin geliştirilmesi ve hızlandırılması
  • Kıyı yapı ve tesislerine ilişkin veri envanterinin oluşturulması
  • Kara ve su ekosistemleri konusunda  çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
  • Arazi kullanım planları için alt bölgeleme yapılarak, stratejik çerçeve oluşturulması
  • Kıyı yönetimi modeli ve izleme sisteminin oluşturulması
  • Kıyı yapı ve tesislerine ilişkin veri envanterinin oluşturulması