Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Halihazır Harita Çalışmaları

Mülga 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Cumhurbaşkanlığı 1 nolu kararnamesi kapsamında 11295 adet 1/1000 ve 1985 adet 1/5000 ölçekli Sayısal Halihazır Harita onaylanmıştır.

Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi Sayısal Halihazır Harita