Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi