Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kırsal Alan Planlama Projesi (KODAKAP)

PROJE HAKKINDA

Projenin amacı;

  • Geçtiğimiz yıllarda Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi tamamlanan TÜBİTAK Projesi kapsamında geliştirilen kırsal alan planlama modelinin pilot yerleşmelerde uygulanarak sonuçlarının test edilmesi;
  • Kırsal yerleşmelerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dâhilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesi;
  • Köy tasarım rehberlerinin hazırlanmasına yol gösterilmesi ve
  • Uygulamaya yönelik kılavuz ve mevzuat çalışmalarının üretilmesidir.

Proje kapsamında 7 adet pilot ilçe seçilmiştir. Bunlar; Kocaeli-Kartepe İlçesi, Sivas-Gürün İlçesi, Aydın-Söke İlçesi, Hatay-Erzin İlçesi, Şanlıurfa-Halfeti İlçesi, Nevşehir-Acıgöl İlçesi, Rize-Çamlıhemşin İlçesidir.

Proje 4 Aşamadan oluşacak şekilde programlanmıştır.

PROJENİN AŞAMALARI

1. Aşama

KODAKAP 1. Aşama çalışmaları kapsamında kırsal alan kavramı, güncel mevzuatta kırsalın yeri, köy tasarım rehberi gibi kırsal alan düzenlemeleri ve kırsal alan planlamasında yurtdışında yapılmış olan örnek çalışmalar değerlendirilmiştir.

Projenin birinci aşaması tamamlanmıştır.

2. Aşama

KODAKAP 2. Aşama çalışmaları kapsamında pilot illerden seçilen birer ilçede arazi kullanımı ve ekolojik açıdan duyarlılık haritalarının hazırlanması çalışmaları yapılmıştır. Yapılmış olan bu analizler ışığın kırsal alan tipolojileri belirlenmiştir.

Proje kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden KODAKAP Projesi yürütücülerinin yanı sıra daha önce kırsal alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlanan TÜBİTAK projesinin yürütücüleri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden uzmanlar ile Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla yapılan KODAKAP çalışmalarının değerlendirmesi ve KOKAP Projesinin uygulamaya aktarılması amacıyla fikir alışverişinde bulunulması için 15 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da bir İstişare Toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantı kapsamında kırsal alanların koruma odaklı planlaması ve yapılaşmasına ilişkin geliştirilen model sunularak tartışmaya açılmış, yapılan çalışmaların uygulamaya aktarılmasında yaşanabilecek sıkıntılara çözüm önerileri geliştirilerek fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Projenin ikinci aşama çalışmaları tamamlanmıştır.

3. Aşama

KODAKAP 3. Aşama çalışmaları kapsamında kırsal alan tipolojilerine yönelik pilot yerleşimler seçilmiştir. Seçilen yerleşimler farklı idari örnekler oluşturacak şekilde seçilmiştir. Bu çerçevede Kocaeli İli Kartepe İlçesi Maşukiye, Sivas İli Gürün İlçesi Karadoruk Köyü, Aydın İli, Söke İlçesi Güllübahçe yerleşimleri pilot yerleşimler olarak seçilmiştir.

3. Aşama çalışmaları kapsamında seçilmiş olan kırsal alanlarda saha çalışmaları yürütülmüştür. Bu çerçevede seçilen her yerleşimde “mimari” ve “planlama” ölçeğinde iki farklı saha çalışması aşaması gerçekleştirilmiştir.

“Mimari” çalışmalar kapsamında alanda doku analizi, mimari detay tespit çalışmaları ve hane halkı anketleri gerçekleştirilmiştir.

“Planlama” çalışmaları kapsamında paydaş katılımı ön planda tutularak toplantılar düzenlenmiştir. Kırsal yerleşmelerde kadınlar, erkekler ve çocuklar ayrı ayrı olmak üzere yerleşime ilişkin yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve yerleşimin geleceğine ilişkin görüşlerin alınması için toplantılar yapılmıştır. Ayrıca pilot yerleşimlerin bağlı oldukları ilçede bulunan tüm kırsal yerleşmelerin muhtarlarının katılımıyla çalıştaylar düzenlenmiştir. Son olarak her bir ilçedeki kamu kurumu temsilcileri ve yerel idarelerin yetkililerinin yanı sıra diğer paydaşların da katılımıyla toplantılar düzenlenmiştir.

Projenin üçüncü aşama çalışmaları devam etmektedir.