Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kırsal Alan Planlama Projesi (KODAKAP)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kırsal alanlarda koruma odaklı kırsal alan planlaması ile köylerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dâhilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik olarak 2017 yılı Yatırım Programında yer alan “Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dâhilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi”nin yürütülmesi için İstanbul Ticaret Üniversitesi ile 31 Temmuz 2017 tarihinde protokol imzalanarak çalışmalara başlanmış olup 2018 yılında tamamlanmıştır.

Projenin hedefleri;

  • 2015 yılında tamamlanan “TÜBİTAK Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Örneği Projesi”nde geliştirilen kırsal alan planlama modelinin pilot yerleşmelerde uygulanarak sonuçlarının test edilmesi ve uygulamaya aktarılması için önermeler yapılması,
  • Kırsal alanda mekânsal planlama yaklaşımlarının geliştirilmesi,
  • Kırsal yerleşmelerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dâhilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesi,
  • Köy tasarım rehberlerinin hazırlanmasına yol gösterilmesi,
  • Çalışmaların uygulamasına yönelik kılavuz ve mevzuat çalışmalarının üretilmesidir.

Proje kapsamında 4 aşamada çalışmalar yürütülmüştür;

  1. Aşama: Araştırma ve Analiz: Kırsal yerleşme kavramı, güncel mevzuattaki yeri, yurtdışı kırsal alan sınıflaması, planlaması, köy tasarım rehberi gibi kırsal alan düzenlemesine yönelik yöntemler incelenmiştir. Ayrıca daha önce tamamlanan TÜBİTAK Projesi incelenerek, güncel önermeler yapılmıştır. Düzenlenen bir Danışma Toplantısı ile değerlendirilmiştir.
  2. Aşama: Büyükşehirlerdeki kırsal nitelikli mahalleleri de içerecek şekilde nüfusun yanısıra mesafe kriterini de içeren kırsal alan tanımı/sınıflaması modeli geliştirilerek pilot yerleşmelerde test edilmiştir.
  3. Aşama: Pilot yerleşmelerde yerinde yapılan arazi çalışmaları ile kırsal yerleşme planları, kırsal şemalar, köy tasarım rehberleri, yapılaşma koşulları, eylem planları kırsal alan düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 
  4. Aşama: Uygulamaya dönük Kırsal yerleşme sınıflaması kılavuzu, Kırsal alan planlama kılavuzu, Yöreye özgü yapılaşma koşulları kılavuzu, Köy tasarım rehberi hazırlama kılavuzu ve Yasal önermeler hazırlanmıştır.

Projeye ilişkin sunumunu indirmek için tıklayınız.