Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Çevre Düzeni Planları 1/50.000

* Lütfen görmek istediğiniz çevre düzeni planının aşağıdaki linkini tıklayınız.

Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (09.03.2023)