Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kapsamı

Bütünleşik Kıyı Alanları Planı;

  • Uluslararası yükümlülükleri karşılayan
  • Koruma ve denetimle ilgili tedbirleri belirleyen
  • Yerel beklenti ve talepleri yönlendiren
  • Örtüşen yetki alanlarını düzenleyen
  • Kıyı alanlarındaki yatırım süreçlerini hızlandıran
  • Kıyı kullanıcıları arasındaki anlaşmazlıkları çözen
  • Çevre sağlığı ile ekonomik gelişim arasındaki dengeyi sağlayan bir araçtır.

Bu planlar, değerli ve kıt kaynak olan kıyı alanlarında koruma-kullanma dengesini gözeterek kıyılarda bütüncül bir çerçevede ne yapılır, ne yapılamaz çerçevesini çizen birer rehberdir.