Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi - Etap 1

         “Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi- Etap 1” adlı  proje 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınmıştır.

          Bu proje ile 5 pilot ilimizde yer alan aktif fay zonları 1/1.000 ölçekte haritalanacak ve fay sakınım zonları belirlenerek elde edilen veriler Yer Bilimsel Etüt Sistemi (YERBİS) üzerinden ilgili kurum/kuruluşların kullanımına açılacaktır.