Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kıyılarda Yaşanan Sorunlar
  • Kıyıların hızlı ve denetimsiz olarak yapılaşması
  • Farklı sektörler arasında yer seçimi karmaşası/yarışı
  • Kıyı ve deniz kirliliğinin deniz canlıları ve insan yaşamına olumsuz etkileri
  • Kıyı alanlarındaki afet riskleri (küresel iklim değişikliği, deniz seviyesi yükselmesi, kıyı erozyonu)
  • Kıyı alanlarında doğal kaynak kaybı ve arkeolojik, tarihi, kültürel değerlerin bozulması