Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu

            “Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu” 1/25.000-1.250.000 arası Üst Ölçekli Planlara altlık olarak kullanılmaktadır. Bu etüt raporu 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı Genelgemizin atıfta bulunduğu 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelge eki Format -1’e uygun olarak hazırlanmakta/hazırlatılmakta olup onay işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

            “Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu” ile derece derece “Yerleşilebilirlik Haritaları” üretilmektedir.

            Genel Müdürlüğümüzce 2011 - 2022 (Ağustos Ayı) yılına kadar 115 adet “Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu” onaylanmıştır.

Detaylar için bakınız;

 

28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı Genelge ve 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelge