Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kentsel Tasarım Rehberleri

Bakanlığımız, Cumhuriyetimizin 100 üncü yılına hazırlanmak ve aynı zamanda "yaşanabilir çevre ve kimlikli mekanlar" oluşturmak stratejisi doğrultusunda, "Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi" kapsamında iklime ve çevreye duyarlı, insan odaklı, modern mimari teknikleri kullanılarak özgün ve kimlikli şehirlerin tasarlanması konusunda ve kentsel tasarımın planlama ve uygulamadaki etkinliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Her şehrin tarihi ve özgün mimari dokusuna uygun "kentsel tasarım rehberleri" hazırlanmasına ilişkin genel çerçeveyi tanımlayan söz konusu çalışma ilgililerine kılavuzluk etmesi amacıyla; başta yerel yönetimler olmak üzere ülkemizde mekâna dayalı plan, proje ve uygulama geliştiren tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla internet ortamında yayınlanmaktadır.

Özellikle Belediyelerimizdeki kentsel tasarımla ilgili karar mekanizmalarının, proje hazırlama usullerinin ve uygulama tekniklerinin kentsel tasarım rehberleri dahilinde uygulanması ülkemiz planlama sisteminin gelişimi açısından önem arz etmektedir.

Bakanlığımızın gündeme getirdiği, ‘'Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi'' yerel yönetimler için teknik yönden çok önemli kazanımlar sağlarken, yönetimsel yönden de yerel yönetimlerin kentsel tasarım birimlerinin yapılandırılmasında yönlendirici destekleri de getirecektir.

Bu kapsamda dünya örnekleri de gözetilerek ülkemizde kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanması ve uygulanmasına dair önerilerin geliştirilmesi için gerekli altyapının sağlanarak, ilgili idarelere “tasarım rehberi hazırlama yöntemi”nin öğretilmesi amaçlanan “Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi” iki aşamada yürütülmüştür.

Bu süreçlerde destek veren tüm paydaşlarımıza ve proje ekiplerine teşekkür ederiz.

 

Birinci Aşama 2016

Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesinin ilk aşamasında, Proje kapsamında incelenen ülke modelleri ile Türkiye için ortaya konulacak model-tanımlama ile bu model-tanımlamaya uygun Kentsel Tasarım Rehberinin içeriğinin tartışıldığı süreç sonunda elde edilen bilgiler yayın haline getirilmiştir.

Ülkemiz için bir ilk olma niteliği taşıyan çalışmanın dokümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kentsel Tasarım Rehberleri Cilt-1

Kentsel Tasarım Rehberleri Cilt-2

Kentsel Tasarım Rehberleri Cilt-3 

Yerel Yönetimler İçin Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama El Kitabı

Diğer dökümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Prof.Dr. Mehmet Çubuk - Kentsel Tasarım Sunuşu

Arama Konferansı Ankara

Arama Konferansı İstanbul

Arama Konferansı Değerlendirme Raporu

Belediye Rehber Anketi

Kentsel Tasarım İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 

İkinci Aşama 2021

Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesinin ikinci aşamasında ise Kentsel Tasarım Rehberleri Hazırlama Süreç Model önerisinin yaygınlaştırılması amacıyla orta ölçekli bir pilot yerleşmede (Meram – Konya) uygulamaya yönelik örnek oluşturulması ve gerçekleştirilecek bu örnek ışığında tasarım rehberlerinin nasıl hazırlanacağına ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir. Bu aşama pandemi şartlarında yaklaşık iki yılı kapsayan çalışmalar neticesinde sonuçlandırılmıştır.

Türkiye’de kamu eliyle ilk kez yayınlanan bu çalışmanın dokümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Meram Kentsel Tasarım Rehberi Cilt I Kent Atlası,

Meram Kentsel Tasarım Rehberi Cilt II Strateji Belgesi,

Meram Kentsel Tasarım Rehberi Cilt III Tasarım Rehberi

Yerel Yönetimler İçin Kentsel Tasarım Rehberi