Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlamaya Yönelik Risk Azaltım (Sakınım) Kriterlerinin Geliştirilmesi Projesi

“Mekânsal Planlamaya Yönelik Risk Azaltım (Sakınım) Kriterlerinin Geliştirilmesi” adlı proje Mart 2020 tarihinde başlamış ve Aralık 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Proje kapsamında;

(1) Afet riskini azaltmaya ilişkin kriterler,

(2) Afet tehlikeleri ve risklerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemlerin nasıl hayata geçirileceği, planlamaya nasıl aktarılacağı ve plan notlarına nasıl işleneceğine yönelik mevzuat önerileri,

(3) İlgili kurum/kuruluşların kullanımı için kılavuzlar

oluşturulmuştur.