Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

KENTLEŞMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

19 Ocak 2012
KENTLEŞMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
KENTLEŞMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
“Kentleşmenin Gözden Geçirilmesi” (Urbanization Review) Programı ile İlgili İşbirliği Kurulması için Dünya Bankası Heyeti’nin Genel Müdürlüğümüzü Ziyareti
 
11 Ocak 2012 tarihinde “Kentleşmenin Gözden Geçirilmesi” (Urbanization Review-UR) Programı ile ilgili Dünya Bankası (DB) Kentsel Program Türkiye temsilcisi Sn. Elif AYHAN ile Kentsel Ekonomist Stephen KARAM önderliğinde 8 kişilik bir DB Heyeti Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmiş olup; Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Ali KAHRAMAN başkanlığında 2,5 saat süren bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda DB tarafından yürütülen 3 Bileşenli “Sürdürülebilir Şehirler” Programı kapsamında Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı’nın (KENTGES) uygulanması ve izlenmesine destek sağlanması konusu başta olmak üzere Programın 1. Bileşeni çerçevesinde kullanılan “Kentleşmenin Gözden Geçirilmesi” (Urbanization Review) Programı kapsamında Bakanlığımızla kurulabilecek işbirliği tartışılmıştır.  
 
Öncelikle Dünya Bankası tarafından daha önce Vietnam, Brezilya, Hindistan, Çin ve Gana Cumhuriyeti’nde yapmış olduğu “Kentleşmenin Gözden Geçirilmesi” UR kapsamında Bakanlığımızla işbirliği hususu tartışılmıştır. UR kapsamında hedeflenen Türkiye’de kentsel planlama ve kentsel gelişme konusunda yapılanlar incelenerek, ülkenin kentsel gelişme stratejilerine yön verici analizler yapılmasıdır. Bu analizler, kentleri izlemek için kullanılacak olan öncelikli göstergeleri belirlemede etkili olacaktır. Bu çerçevede oluşturulan Dünya Bankası Kentsel Bilgi Platformu, şehir sürdürebilirliği (düşük karbonlu, kompakt gelişim), yerel ekonomilerin kalkındırılması gibi konularda ülkeler arası iyi uygulamaları paylaşmak için kurulmuştur.
 
Bu çerçevede, DB Heyeti’nden Kore Araştırma Enstitüsü (KRIHS) temsilcileri, KRIHS’in bünyesindeki küresel bir ar-ge merkezi ile 33 yıldır kentsel konularda (ulaştırma, planlama, coğrafi bilgi sistemleri, yapı ekonomisi, konut, vb) ne tür araştırmalar yapıldığından, uzun ve kısa vadeli plan/politikalarla mekansal dengenin sağlanması ile ilgili nasıl araştırmalarda bulunulduğundan bahsetmişlerdir.   
 
İkinci olarak; Mart 2011 tarihinden beri DB ile sürdürülen şifahi ve yazılı görüşmeler sonucu DB tarafından revize edilen “Sürdürülebilir Şehirler” Programının 2. Bileşeni Bakanlığımızca çalışmaları sürdürülen KENTGES’in uygulama kapasitesinin artırılması ve izleme sisteminin geliştirilmesine yönelik Bakanlığımız gereksinimleri bağlamında “A. Kentsel Gelişme Stratejisi için Performans Göstergeleri ve İzleme Sistemi’nin Geliştirilmesi” başlığı altında kurgulanmıştır.  
           
Son olarak da; söz konusu Program dâhilinde 12.01.2012 tarihinde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda (TEPAV) düzenlenecek olan “Türkiye’nin Kentleşme Analizi Açılış Çalıştayı”nda Bakanlığımızca yapılacak “Türkiye’de Kentsel Gelişme: KENTGES’in Geçmişi ve Geleceği” başlıklı sunum ile ilgili Dünya Bankası adına teşekkürlerini iletmişlerdir.
           
            DB temsilcileri, yapacakları analizlerde küresel tecrübelerin birleştirilerek ülkemize teknik destek verebileceklerini ve KENTGES’in uygulanması için bu analizlerin önemli olduğunu söylemiş; öte yandan finansman anlamında bir yatırım programı ile yola çıkılabileceğini vurgulamıştır.
 

       Toplantı süresince Genel Müdürümüz tarafından, sürdürülebilir finansal araçlar geliştirilmesi gerekliliğinden yola çıkılarak, DB ile UR kapsamında yapılacak işbirliği sonucu çalışma çıktıları olan analizlerin, öncelikle Bakanlığımızca sürdürülen 3 başlıkta (kentsel dönüşüm, mekânsal strateji planı, kentleşme ile çevre konuları) birer alt analiz niteliğinde olacağı ifade edilmiş; UR ile ilgili işbirliği kurulabileceği belirtilmiştir. Öte yandan, 2. Bileşen kapsamında KENTGES’in uygulama kapasitesinin arttırılması ve izleme sisteminin geliştirilmesi çerçevesinde kurulacak işbirliğinin de KENTGES’in sağlıklı yürütülebilmesi için önemli olduğu vurgulanmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır