Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

2011 Yılında Turizm Öncelikli Belediyelere Toplam 12.335.000-TL Yardım Gönderildi

11 Ocak 2012
2011 Yılında Turizm Öncelikli Belediyelere Toplam 12.335.000-TL Yardım Gönderildi
Bakanlığımızca “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Turizm Öncelikli Yöre Belediyelerine (Belediye alanı ve Mücavir alan içinde Altyapı, Yol, Tretuvar, Meydan, Park, Çocuk Bahçesi, Açık Pazar Yeri, Yeşil Alan, Tarihi ve Turistik Eserler ile Anıt Çevrelerinin açılması ve Belediye Hizmetlerine ait Yapılar) katkı mahiyetinde yardımlar yapılmaktadır.
 
2011 yılında, 124 belediyeye İmar uygulamaları nedeniyle Turizm Düzenleme ve kamulaştırma ödeneğinden 12.335.000-TL (Onikimilyonüçyüzotuzbeşbin TL) ödenek gönderilmiştir. 2012 yılında ise toplam 230 adet belediye Bakanlık Makamı Onayı ile Turizm Öncelikli Yöre Belediyeleri kapsamında yer almaktadır.
 

Belediyelere gönderilen ödenekler kapsamında yapılan proje örnekleri:

Trabzon-Akçaabat Sahil Yolu Düzenlemesi

 

 

 

Balıkesir-Buhaniye Kuvay-ı Milliye Anıtı

 

 

Manisa-Zeytinova Yol Düzenlemesi

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır