Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE" REVİZE EDİLDİ.

03 Nisan 2018

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, Bakanlıkça dönüşüm alanları belirlenen finans ve ticaret merkezleri, özel proje alanları ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda  belirlenen uygulama alanlarına ilişkin ilgili idarece veya ilgililerince mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanarak Bakanlığa sunulacak Kentsel Tasarım Projelerinin değerlendirilmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Onaylanacak Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanmasına ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge” 02/04/2018 tarihinde revize edilmiştir.


 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır