Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

"YERBİLİMSEL ETÜT BİLGİ SİSTEMİ (YERBİS) PROJESİ EĞİTİCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMİ" ANKARA’DA YAPILDI

24 Nisan 2018

"Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) Projesi Eğiticilerin Uygulamalı Eğitimi" 9-13 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Mekansal Planlama Genel Müdürümüz Sayın Yavuz Erdal Kayapınar'ın açılış konuşması ile eğitim başladı.

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yerbilimsel Etüt Dairesi Başkanı Sayın Cahit Kocaman ve Daire teknik personelleri ile 81 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizde görev yapan Jeoloji ve Jeofizik Mühendislerinin katılımıyla eğitim gerçekleştirildi.

Bu Eğitimle birlikte; İmar Planına Esas Yerbilimsel Etüt Raporlarının tüm iş süreçleri YERBİS yazılımı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinde sayısal ortamda yürütülecektir. Yazılım elde edilen verilere kolaylıkla ulaşılabilmeyi, paylaşılabilmeyi, analiz ve sorgulama yapılabilmeyi sağlamaktadır.

YERBİS İle;

  • İstenilen sayısal veri, harita ya da rapora istenilen anda ulaşabilmek,
  • Raporların belirli kontrol süreçlerinden geçirilerek onaylanması,
  • Sayısal veriler yardımı ile ülke çapında istenilen sorgulama/analizleri yapabilmek,
  • Daha gerçekçi, güncel ve sağlıklı veriler sunularak ileriye dönük afet tehlikelerine altılık oluşturulabilmesi mümkün olacaktır.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır