Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

2011 KENTGES Belediyeler Anketi Özet Raporu

13 Aralık 2011
2011 KENTGES Belediyeler Anketi Özet Raporu
2011 KENTGES Belediyeler Anketi Özet Raporu
Bakanlığımız tarafından uygulama ve izleme süreci yürütülen Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023 (KENTGES)  2. İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK) toplantısında alınan; "tüm belediyelerin mevcut kurumsal kapasiteleri ile sorun alanlarının ortaya konulması ve izlemede kapsama alınacak belediyelerin belirlenmesi için anketler hazırlanması” kararı gereği elektronik ortamda 2954 adet Belediyeyi kapsayan KENTGES Belediyeler Anketi düzenlenmiştir.
Yerel yönetimlerin, özellikle de Belediyelerin hangi düzeyde izleneceğinin belirlenmesi ve Belediyelerdeki mevcut teknik kapasitenin tespit edilebilmesi için uygulamaya konulan ankette  her belediye türüne göre farklı sayıda sorular hazırlanmıştır. Buna göre, Belde belediyelerine 22, İl ve ilçe belediyelerine 42 ve Büyükşehir Belediyelerine de 51 adet soru anket aracılığı ile sorulmuştur.
Anket sonuçlarına göre oluşturulan ayrıntılı rapor KENTGES 3. İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur. Alınan karar gereği anketin özet raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır